တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် အရပ်ဒေသအကြောင်းများ

ဗေဒင်ကဏ္ဍ

မဂၤလာပါ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ အရပ္ေဒသအေႀကာင္းမ်ားကို ဗဟုသုတ အေနျဖင့္တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေန႔စဥ္ ေလာကီေရးရာအျဖာျဖာမ်ားကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္လို႔ Like and Share လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ ေန႔စဥ္ဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ပါတယ္ ။

မိမိအေနနဲ႔မအပ္စပ္ေသာေနရာမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မိပါက ေသခ်ာေပါက္ရမယ္လို႔ တြက္ထားတာေတြ အလြဲလြဲတေလ်ာ္ေလ်ာ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ကူညီမယ့္သူမ်ားနဲ႔လြဲျပီးဒုကၶေပးမယ့္သူမ်ားနဲ႔တည့္တည့္တိုးေနတတ္ပါတယ္ ။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာလည္း ရန္ေပၚျခင္း ေနွာင့္ယွက္မ်ားေတြႀကဳံရျခင္း အဆင္မေျပမူနဲ႔အတူတူ အတိုက္ခံ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေနျခင္း လာဘ္္ပိတ္ေနျခင္းမ်ားေတြ႔ႀကဳံျခင္းမ်ားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္ ။ထို႔ေႀကာင့္မိမိနွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ္ ရပ္ေဒသေရြးခ်ယ္ဖို႔တြက္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။

ေန႔သားသမီးအလိုက္ တင္ေပးထားေသာေႀကာင့္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာေန႔အလိုက္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီး၏ ပရိဝါယ အရပ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။အေရွ႕ရပ္သည္ အာယု အရပ္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ နာဂရ အရပ္ ေတာင္အရပ္သည္ ဘုမိၼအရပ္၊ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ ဂဟပတိအရပ္ ၊အေနာက္ရပ္သည္ ေတဇ အရပ္ ၊အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ ဌာန အရပ္ ၊ေျမာက္အရပ္သည္ သီရိ အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ ပရိဝါရ အရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ အျခံရံထားျခင္း ဇရပ္ တန္ေဆာင္း ဂူေက်ာင္း ဘုရား စေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေသာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ခရီးသြားရန္ရွိပါက ၎အရပ္တြင္ ေခတၲခဏေနျပီးမွ သြားလ်ွင္ပိုေကာင္းပါတယ္ ။အႀကံအစည္စိတ္ကူးသစ္မ်ား ႀကံစည္စိတ္ကူးပါ။

၎အရပ္တြင္ ဘုရားခန္း အစည္းအေဝးခန္းမ်ား ဧည့္ခန္းမ်ားထားသင့္ပါတယ္ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ေသာအရပ္ေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ အာယု အရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ရပ္၌ တနဂၤေႏြဆိုင္ရာ နံသင့္ပင္ျဖစ္ေသာ အုန္းပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးညံ႔ပါက ေရကန္တစ္ကန္၏အေရွ႕ရပ္မွေန၍ငါးလြတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္ ေဆးရုံေဆးခန္းျပသရာတြင္လည္း မိမိေနအိမ္၏အေရွ႕ရပ္မွာရွိေသာ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသပါက ေဆးတိုးေပလိမ့္မယ္ အာယုအရပ္တြင္ ေမြးနံအပင္ဥယ်ာဥ္ထားေသာ္ ေကာင္းပါတယ္ ။လာဘ္လာဘနွင့္ဆိုင္ေသာအပင္မ်ားထားေပးပါ ။

က်န္းမာေရးယႀတာမ်ားျပဳလုပ္ရပါမယ္ ကုသိုလ္ဦးေတာ့မျပဳေကာင္းပါ။တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕အေရွ႕ေတာင္အရပ္သည္ နာဂရအရပ္ျဖစ္ပါ တယ္ ။၎အရပ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင့္သင့္ေသာအ ရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။၎အရပ္တြင္ ငွက္ေပ်ာပင္မစိုက္သင့္ပါ …က်ီဘ႑ာမထားသင့္ပါ။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ဘုမိၼအရပ္မွာ ေတာင္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ ဘုမိၼရပ္မွာ ေတာင္စူးစူးအရပ္ျဖစ္ပါတယ္။၎မိမိနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘုမိၼအရပ္သို႔ မ်က္နွာသာျပဳျပီး ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေနအိမ္အေဆာက္ဦးတို႔၌ ေရရွည္မေနသင့္ပါ မိမိ အေရာင္းဝယ္ ဆိုင္ခန္း ဥစၥာပစည္း သိုမီွးအပ္ေသာ က်ီဘဏၰာကြ် ဲႏြား ျမင္းမ်ားစေသာ ထားရာျမင္းေဇာင္းစသည့္မ်ားကိုလည္းအဆိုပါ အရပ္ဘုမိၼရပ္၌ မေဆာက္သင့္ပါ ။

၎အျပင္ေရတြင္းေရကန္ဘုရားေက်ာင္းစေသာ ထာဝရကုသိုလ္မ်ားကိုလည္း ၎အရပ္တြင္မလုပ္သင့္ပါ ။ကုသိုလ္ရေသာ္လည္း အခိုက္မလြတ္ရွိတတ္ပါတယ္။ထိုအရပ္တြင္အိမ္သာအမိႈက္ေသြးသံစေသာ အညစ္ေႀကးမ်ားသာစြန္႔ပစ္အပ္ေသာအရပ္သာျဖစ္ပါတယ္ ။မဂၤလာမရွိေသာပစၥည္းမ်ားထားသင့္ေသာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။

လက္သည္း ေျခသည္း ဆံပင္ နွင့္အဝတ္အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္သင့္ေသာ အရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ ဂဟပတိအရပ္မွာ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။၎အရပ္တြင္ က်ီဘ႑ာမ်ားထားရပါမယ္ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း ထိုအရပ္မွအဖိုးထိုက္ရတနာမ်ားသြင္းျခင္း အိမ္သစ္တတ္ပါက ၎အရပ္မွစဝင္ျခင္းမ်ား အလွဳဒါန္းေပးကမ္းစြန္႔က်ဲ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ ေတဇအရပ္မွာ အေနာက္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။၎အရပ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းကန္တည္ျခင္းမ်ား ကုသိုလ္ဦးျပဳျခင္းမ်ားလုပ္ရာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။အလွဴဒါန္းျပဳလုပ္ရမည္ မိမိတြက္အခတ္ခဲကိစၥရွိပါက ၎အရပ္မွေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ ။ေတဇအရပ္တြင္နံသင့္ပင္မ်ားမစိုက္သင့္ပါ။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ ဌာနအရပ္မွာ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။၎အရပ္တြင္ ယာဥ္ကားစက္ပစၥည္းမ်ားထားသင့္ပါတယ္ ။၎အရပ္တြင္ျမဲျမံေသာအလုပ္မ်ားလုပ္သင့္ပါတယ္ ဆိုင္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ အိမ္သာ အညစ္အေႀကးမ်ား မစြန္႔သင့္ပါ မထားေကာင္းပါ။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရဲ႕ သိရိအရပ္မွာ ေျမာက္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။၎အရပ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားျပဳသင့္ပါတယ္ ။ဘုရားခန္းဧည့္ခန္း အလုပ္ရုံးခန္းမ်ားထားသင့္ပါတယ္ ။၎အရပ္မွာစူးပါေသာအပင္မ်ား မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါ ။၎အရပ္သည္ က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာအရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕တသက္တာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ က်န္းမာေရး ၊ လူမူေရး ၊စီးပြားေရး ၊အခ်စ္ေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ ကေလးနာမည္ေပး ၊ ဆိုင္နာမည္ေပး စေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုပါကPh & Viber ** 09787948883 ** သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ဆရာမ မိုးျမင့္စံဦး ေနျပည္ေတာ္

unicode

မင်္ဂလာပါ ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် မိမိတို့နှင့်ဆိုင်ရာ ရပ်ဒေသအကြောင်းများကို ဗဟုသုတ အနေဖြင့်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ် လောကီရေးရာအဖြာဖြာများကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Like and Share လုပ်ထားခြင်းဖြစ် နေ့စဉ်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် ။

မိမိအနေနဲ့မအပ်စပ်သောနေရာမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မိပါက သေချာပေါက်ရမယ်လို့ တွက်ထားတာတွေ အလွဲလွဲတလျော်လျော်ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ကူညီမယ့်သူများနဲ့လွဲပြီးဒုက္ဓပေးမယ့်သူများနဲ့တည့်တည့်တိုးနေတတ်ပါတယ် ။

လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလည်း ရန်ပေါ်ခြင်း နှောင့်ယှက်များတွေကြုံရခြင်း အဆင်မပြေမူနဲ့အတူတူ အတိုက်ခံ အပြိုင်အဆိုင်များနေခြင်း လာဘ်ပိတ်နေခြင်းများတွေ့ကြုံခြင်းများဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ထို့ကြောင့်မိမိနှင့်သင့်လျော်သော် ရပ်ဒေသရွေးချယ်ဖို့တွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။

နေ့သားသမီးအလိုက် တင်ပေးထားသောကြောင့် မိမိတို့ဆိုင်ရာနေ့အလိုက် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

တနင်္ဂနွေသားသမီး၏ ပရိဝါယ အရပ်သည် အရှေ့မြောက်ထောင့်အရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။အရှေ့ရပ်သည် အာယု အရပ် အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်သည် နာဂရ အရပ် တောင်အရပ်သည် ဘုမ္မိအရပ်၊ အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်သည် ဂဟပတိအရပ် ၊အနောက်ရပ်သည် တေဇ အရပ် ၊အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်သည် ဌာန အရပ် ၊မြောက်အရပ်သည် သီရိ အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ ပရိဝါရ အရပ်ဖြစ်သော အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်၌ အခြံရံထားခြင်း ဇရပ် တန်ဆောင်း ဂူကျောင်း ဘုရား စသော အဆောက်အအုံများကို ပြုလုပ်သင့်သောအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားရန်ရှိပါက ၎င်းအရပ်တွင် ခေတ္တခဏနေပြီးမှ သွားလျှင်ပိုကောင်းပါတယ် ။အကြံအစည်စိတ်ကူးသစ်များ ကြံစည်စိတ်ကူးပါ။

၎င်းအရပ်တွင် ဘုရားခန်း အစည်းအဝေးခန်းများ ဧည့်ခန်းများထားသင့်ပါတယ် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်သောအရပ်ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ အာယု အရပ်ဖြစ်သော အရှေ့ရပ်၌ တနင်္ဂနွေဆိုင်ရာ နံသင့်ပင်ဖြစ်သော အုန်းပန်းပင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးညံ့ပါက ရေကန်တစ်ကန်၏အရှေ့ရပ်မှနေ၍ငါးလွတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည် ဆေးရုံဆေးခန်းပြသရာတွင်လည်း မိမိနေအိမ်၏အရှေ့ရပ်မှာရှိသော ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ကုသပါက ဆေးတိုးပေလိမ့်မယ် အာယုအရပ်တွင် မွေးနံအပင်ဥယျာဉ်ထားသော် ကောင်းပါတယ် ။လာဘ်လာဘနှင့်ဆိုင်သောအပင်များထားပေးပါ ။

ကျန်းမာရေးယတြာများပြုလုပ်ရပါမယ် ကုသိုလ်ဦးတော့မပြုကောင်းပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့အရှေ့တောင်အရပ်သည် နာဂရအရပ်ဖြစ်ပါ တယ် ။၎င်းအရပ်တွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိစ္စများလုပ်ဆောင့်သင့်သောအ ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။၎င်းအရပ်တွင် ငှက်ပျောပင်မစိုက်သင့်ပါ …ကျီဘဏ္ဍာမထားသင့်ပါ။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ဘုမ္မိအရပ်မှာ တောင်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ ဘုမ္မိရပ်မှာ တောင်စူးစူးအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘုမ္မိအရပ်သို့ မျက်နှာသာပြုပြီး ဆောက်လုပ်ထားသော နေအိမ်အဆောက်ဦးတို့၌ ရေရှည်မနေသင့်ပါ မိမိ အရောင်းဝယ် ဆိုင်ခန်း ဥစ္စာပစည်း သိုမှီးအပ်သော ကျီဘဏ္ဏာကျွ ဲနွား မြင်းများစသော ထားရာမြင်းဇောင်းစသည့်များကိုလည်းအဆိုပါ အရပ်ဘုမ္မိရပ်၌ မဆောက်သင့်ပါ ။

၎င်းအပြင်ရေတွင်းရေကန်ဘုရားကျောင်းစသော ထာဝရကုသိုလ်များကိုလည်း ၎င်းအရပ်တွင်မလုပ်သင့်ပါ ။ကုသိုလ်ရသော်လည်း အခိုက်မလွတ်ရှိတတ်ပါတယ်။ထိုအရပ်တွင်အိမ်သာအမှိုက်သွေးသံစသော အညစ်ကြေးများသာစွန့်ပစ်အပ်သောအရပ်သာဖြစ်ပါတယ် ။မင်္ဂလာမရှိသောပစ္စည်းများထားသင့်သောအရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။

လက်သည်း ခြေသည်း ဆံပင် နှင့်အဝတ်အဟောင်းများ စွန့်ပစ်သင့်သော အရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ ဂဟပတိအရပ်မှာ အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။၎င်းအရပ်တွင် ကျီဘဏ္ဍာများထားရပါမယ်ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်း ထိုအရပ်မှအဖိုးထိုက်ရတနာများသွင်းခြင်း အိမ်သစ်တတ်ပါက ၎င်းအရပ်မှစဝင်ခြင်းများ အလှုဒါန်းပေးကမ်းစွန့်ကျဲ ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်သောအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ တေဇအရပ်မှာ အနောက်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအရပ်တွင် ဘုရားကျောင်းကန်တည်ခြင်းများ ကုသိုလ်ဦးပြုခြင်းများလုပ်ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။အလှူဒါန်းပြုလုပ်ရမည် မိမိတွက်အခတ်ခဲကိစ္စရှိပါက ၎င်းအရပ်မှပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ။တေဇအရပ်တွင်နံသင့်ပင်များမစိုက်သင့်ပါ။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ ဌာနအရပ်မှာ အနောက်မြောက်ထောင့်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအရပ်တွင် ယာဉ်ကားစက်ပစ္စည်းများထားသင့်ပါတယ် ။၎င်းအရပ်တွင်မြဲမြံသောအလုပ်များလုပ်သင့်ပါတယ် ဆိုင်ခန်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် အိမ်သာ အညစ်အကြေးများ မစွန့်သင့်ပါ မထားကောင်းပါ။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ သိရိအရပ်မှာ မြောက်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအရပ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းများပြုသင့်ပါတယ် ။ဘုရားခန်းဧည့်ခန်း အလုပ်ရုံးခန်းများထားသင့်ပါတယ် ။၎င်းအရပ်မှာစူးပါသောအပင်များ မစိုက်ပျိုးသင့်ပါ ။၎င်းအရပ်သည် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသောကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သောအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။

မိမိတို့ရဲ့တသက်တာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ကျန်းမာရေး ၊ လူမူရေး ၊စီးပွားရေး ၊အချစ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး ၊ ကလေးနာမည်ပေး ၊ ဆိုင်နာမည်ပေး စသောကိစ္စရပ်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုပါကPh & Viber ** 09787948883 ** သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဆရာမ မိုးမြင့်စံဦး နေပြည်တော်